ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 28210 95687 - 6974 050 070

Sidebar
Grid View:
Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSLB12E2

8,442.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSLB1LE2

8,526.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSLB1UE2

8,988.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSLB62E2

7,420.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSLB6LE2

7,490.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSLB6UE2

7,959.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSMB42E2

6,125.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSMB4UE2

6,587.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSMB62E2

6,531.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSMB6LE2

6,594.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSMB6UE2

7,000.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSSB22E2

4,529.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSSB2LE2

4,564.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSSB2UE2

4,893.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSSB42E2

5,390.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum Distform Ισπανίας Go Sensor FSSB4LE2

5,432.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum YJS773- 406mm

322.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευή εν κενώ-vacuum Karamco. Αυτόματη μηχανή εν κενώ, ανοξείδωτη. Διάφανο καπάκι ώστε να διακρίνεται όλη η λειτουργία της συσκευασίας. Χερούλι βαρέως τύπου με “γρήγορη έναρξη” και “γρήγορο κόλλημα” για την εύκολη χρήση. Διπλή αντλία υψηλής πίεσης.  Ψηφιακή ένδειξη κατά την διάρκεια της συσκευασίας. Λειτουργία για συσκευασία μαρινάδων. Μπορε..

Quickview

Vacuum οικιακό Lacor- 300mm

99.05€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευή vacuum, LACOR Ισπανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αφαιρεί το οξυγόνο από τη συσκευασία των προϊόντων, αποφεύγοντας έτσι την οξείδωση και σήψη του φαγητού, εξασφαλίζοντας την διατήρηση και παράταση της ημερομηνίας λήξης του έως και 30 ημέρες. Μήκος συγκόλλησης: 30 cm. Πλάτος συγκόλλησης: 3mm. Διαστάσεις: 43,5*21*10 cm. Πίεση 0,6 – 0,8 bar. Ισ..

Quickview

Vacuum οικιακό- 280mm

71.19€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευαστικό vacuum LACOR Ισπανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιτραπέζιο. Ισχύς: 110Watt/ 230Volt. Ισχύς αντλίας: 9lmp. Μέγιστο vacuum: 600/80/0,8 mmHg/Kpa/bar. Μέγιστο μήκος σακούλας: 28cm. Διαστάσεις: 36*8,5*15cm. Βάρος: 1,86Kg...

Quickview

Vacuum – 290mm

1,036.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευή εν κενώ-vacuum Karamco. Διαθέτει αντλία λαδιού. Ο χρόνος συσκευασίας και κολλήματος μπορεί να ρυθμιστεί. Λειτουργία ξεχωριστού κολλήματος. Συσκευάζει και υγρά. Ισχύς αντλίας: -29,9hp/-1012mbar. Μήκος συγκόλλησης: 290mm. Πάχος συγκόλλησης: 5mm. Μπορεί να κολλήσει σακούλα 300mm. Διαστάσεις θαλάμης: 350*300*50mm. Βάρος: 27,6κιλά. Ισχύς: 950W/..

Quickview

Vacuum – 300mm x 2,5mm

638.40€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευή εν κενω-vacuum LACOR Ισπανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δυνατότητα να κατασκευάζεται τις δικές σας σακούλες. Συμπεριλαμβάνεται ένα ρολλό. Μας επιτρέπει την συσκευασία σάλτσας και υγρών χωρίς να χρειάζεται να παγώσουν πρώτα. Μέγιστος αριθμός συσκευασιών: 15 σακούλες/ώρα. Μήκος συγκόλλησης: 30cm*2,5mm. Διαστάσεις καμπάνας: 30,5*32,2*8cm. Συσκ..

Quickview

Vacuum – 500mm

1,386.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευή εν κενό – vacuum LAVEZZINI Ιταλίας. Πλήρες αυτόματη μηχανή συσκευασίας εν κενό με ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Ανοξείδωτη κατασκευή. Συσκευάζει παραπάνω από 1 σακούλες ταυτόχρονα. Ο μετρητής κενού δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε τις διάφορες φάσεις του κύκλου εργασίας. Τάση: 230Volt. Διαστάσεις: 52*38*25cm. Μήκος συγκόλλησης: 50 mm. Αντλία: Q=..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – Go Sensor -TGL201E2

2,898.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – Go Sensor -TGL202E2

3,171.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – Go Sensor – TGM101E2

2,030.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – Go Sensor – TGM161E2

2,093.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – Go Sensor – TGM201E2

2,278.50€ (Χωρίς ΦΠΑ)

Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. Λειτουργίες: SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – TTLB21E2

3,206.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – TTLB22E2

3,479.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – TTMB10E2

2,296.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – TTMB16E2

2,394.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – TTMB20E2

2,583.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον ..

Quickview

Vacuum – Distform Ισπανίας – TTSB06E2

1,946.00€ (Χωρίς ΦΠΑ)

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE: iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον..

Εμφάνιση 1 έως 33 από 33 (1 Σελ.)