Όροι Service (Επισκευής)


Η εταιρία μας "Εξοπλίζειν ΕΠΕ" είναι μέλος του (Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης) .

Όλα τα μέλη του συνδέσμου παρέχουν την ίδια εγγύηση προς τους πελάτες .

Δείτε συνημμένα σε μορφή PDF το έντυπο εγγύησης.  

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕΕΜΕ